Thomas van Trolleybus

Murphyho mobil

 

I. Mobil…?

 

Švejkův aplikovaný paradox

Kdyby nikdo na světě netelefonoval, bylo by tolik lidí bez informací, že by si každej druhej musel okamžitě zavolat..

 

 

Zákon určitosti

Určité telefony mívají poruchy. Tvůj telefon je nepochybně zcela určitý a není proto divu, že mívá poruchy.

 

 

Axiomy informačního šumu

1) Neslyšíš-li telefon, zkus si sundat sluchátka walkmana.

2) Nevidíš-li telefon, zkus vstát zpod stolu.

3) Nerozumíš-li telefonu, volá cizinec.

4) Cítíš-li telefon, nepoužívej již příště úkryt ve své botě!!

 

 

Axiom paralelního modelu výuky

Máš-li na výběr dva zdánlivě rovnocenné mobilní telefony, ten, který si koupíš, bude:

a) mnohem rychleji vybitý,

b) mnohem hůře ovladatelný,

c) vyžadovat o dvacet "nutných" doplňků více,

d) trpět výrazně horší mnohem pestřejšími poruchami v kratších časových intervalech,

e) dokonale sledovat tvůj časový rozvrh a kolabovat přesně v těch nejnepříhodnějších chvílích.

Na to všechno ovšem přijdeš až po zaplacení.

 

 

Antiblokovací zákon

Dobře nadhozený problém prodlouží telefonát na mnohanásobek původně předpokládané délky.

 

 

Limita antiblokovacího zákona

Problém je dobře nadhozen pouze v případě volání na tvůj účet.

 

 

Lukova elementární věta

Menu mobilního telefonu má vždy dostatečné množství údajů na to, aby se v nich bylo možno beznadějně ztratit.

 

 

Postulát neporozumění

Pod pojmem „běžné zacházení“  si výrobce představuje zcela jiné podmínky než ty.

 

 

Pravidlo mobilních inovací

Jakmile firma ohlásí novinku ve své produkci, např. mobilní telefon o váze 30 gramů, nejpozději do měsíce se objeví konkurence s telefonem vážícím 28 gramů.

 

Praktický dodatek pravidla mobilních inovací

Oba uvedené modely spolehlivě přesahují  tvé finanční možnosti.

 

 

Postulát vzrůstající krize

Žádný telefon není tak poruchový, aby ten následující nemohl být ještě poruchovější.

 

 

Zákon determinace poruch

Závada na mobilu se neodvratně projeví 5 minut po skončení pracovní doby servisu.

 

 

Kochův zákon

Používání mobilního telefonu je prudce nakažlivé.

 

 

Praktická vysvětlení Kochova zákona

Nejnebezpečnějšími druhy přenosu nákazy jsou:

a) z přítelkyně tvé manželky na tvoji manželku

b) z přítele tvého manžela na tvého manžela

c) z tebe na manžela/manželku

d) z tebe na tvoji tchyni

e) z tebe na tvoje děti

f) z tebe na tvého šéfa.

 

 

Zákon nestandardní přímé úměrnosti

Kupní cena mobilního telefonu je přímo úměrná jeho kvalitě.

 

Systémový dodatek k předchozímu zákonu

Někdy.

 

 

Zákon neúspěšného volání

Sdělení "Volané číslo neexistuje" neznamená, že volanou stanici nelze nalézt, nýbrž že ji nelze nalézt z tvého mobilu.

 

 

Interferenční zákon

1) Tři minuty před termínem ohlášeného důležitého telefonátu dojde k výpadku sítě.

2) Okamžitě po vypršení lhůty pro hovor se síť znovu rozběhne.

3) Tato porucha se vyskytovala výhradně v okolí tvého mobilu a druhá strana jednání ji bude považovat za značně nepodařenou výmluvu.

 

 

Elementární paměťové pravidlo

Potřebuješ-li uložit do paměti tvého mobilu x záznamů, má přístroj kapacitu x-1.

 

Rozšíření elementárního paměťového pravidla

Po zakoupení nového přístroje s kapacitou vyšší o y záznamů se během několika dnů objeví y nových čísel, která budeš potřebovat nutně uložit.

 

 

Hands-free-show systém

Veškeré příslušenství tvého starého mobilu je spolehlivě nekompatibilní s nově zakoupeným přístrojem.

 

 

Bateriový zákon

Každá baterie má omezenou kapacitu.

 

 

I.Voltův axiom

Pokud potřebuješ opravdu nutně telefonovat, je baterie vybitá.

 

II.Voltův axiom

Záložní baterie, kterou dva roky poctivě nosíš v kapse, je rovněž vybitá.

 

III.Voltův axiom

Nabíječka v klidu odpočívá v zásuvce tvého stolu vzdáleného minimálně sto kilometrů.

 

I.Ohmův dodatek III.Voltova zákona

Pokud máš nabíječku při sobě, není v širokém okolí jediná zásuvka.

 

II.Ohmův dodatek III.Voltova zákona

Pokud se v okolí nachází zásuvka, je v ní 380V.

 

Syndrom červeného tlačítka

1) Červené tlačítko spolehlivě zlikviduje nežádoucí telefonáty.

2) Mačkání červeného tlačítka je v mnoha případech celodenní činností.

 

 

Dänikenův paradox

Nalezení lochnesské příšery v jezeře o ploše tří tisíc hektarů je mnohem jednodušší než nalezení založeného mobilu v místnosti o ploše třinácti metrů čtverečních.

 

 

Axiom začarovaného kruhu

1) Čím hlasitěji křičíš, tím hůře tě volaný slyší.

2) Čím hůře tě volaný slyší, tím hlasitěji musíš křičet.

 

 

Zákon dobře časované poruchy

Tvůj mobil se neopravitelně porouchá druhý den po zakoupení příslušenství za deset tisíc.

 

 

Zákon náhodného výběru

Máš-li zapojenu volbu "Příjem volání každým tlačítkem", stiskneš při příjmu telefonátu jediné tlačítko, kterým se hovor odmítá.

 

 

Syndrom trpělivosti

1) Hranice své trpělivosti poznáš až se svým mobilním telefonem.

2) Tvůj mobil tě brzy dožene daleko za tyto meze.

 

 

Zákon dokonalého uživatele

Pro naprostou spokojenost se svým mobilem potřebuješ splnit dvě podmínky:

1) najít si zaměstnání s měsíčním platem nad 80.000,- Kč

2) angažovat osobní telefonistku

 

 

Zákon duální kolize

Při setkání libovolného počtu osob existují vždy aspoň dva lidé mající shodné vyzvánění mobilu. Zatímco ty jsi jedním z oněch dvou, tomu druhému bude telefon pravidelně zvonit a ty budeš k obveselení přítomných marně oslovovat neexistujícího volajícího.

 

 

Další části:

 Murphyho mobil - část 2.        Murphyho mobil - část 3.     Murphyho mobil - část 4. 

Murphyho mobil - část 5.        Murphyho mobil - část 6.     Murphyho mobil - část 7.

 

© Trolleybus, 2000-2004