Thomas van Trolleybus

Murphyho mobil

 

II. Mobil v zaměstnání

 

Výběrový zákon zvonění

Nikdo ti nenavrhne lepší variantu, ale všichni budou považovat melodii tvého mobilu za tu nejhorší možnou.

 

 

Pravidlo dokonalého omylu

Při náhodném stisknutí dvou tlačítek najednou se na displeji objeví vždy to nesprávné číslo.

 

 

Veřejné paradoxy mobilních telefonů:

1) Pokud ještě nemáš mobil, všechny to udivuje.

2) Pokud již máš mobil, nikoho to nezajímá.

 

 

Zákon mobilního překvapení

Telefon zazvoní právě tehdy, když jsi přesvědčen, že rozhodně zazvonit nemůže.

 

Zákon dvojitého mobilního překvapení

Telefon zazvoní právě tehdy, když jsi přesvědčen, že rozhodně zazvonit nemůže, a když se ti to nejméně hodí.

 

Zákon trojitého mobilního překvapení

Telefon zazvoní právě tehdy, když jsi přesvědčen, že rozhodně zazvonit nemůže, když se ti to nejméně hodí a když jsi předtím vynadal dvěma jiným majitelům mobilů kvůli neurvalému zvonění jejich přístrojů.

 

 

Zákon posledního dne

Když konečně najdeš nejlepší mobil svého života, vypoví tvůj slábnoucí  sluch definitivně poslušnost.

 

 

Ředitelský zákon

Nejspolehlivějším způsobem, jak přivolat nadřízeného do tvé kanceláře, je zahájení soukromého hovoru uprostřed pracovní doby.

 

Dodatek ředitelského zákona

Ještě pravděpodobnější je, že nadřízený stojí nepozorován za tvými zády již při vyťukávání čísla.

 

 

1. jednací zákon

Pokud v průběhu důležitého jednání vyruší účastníky zvonění telefonu, jedná se o tvůj mobil.

 

2. jednací zákon

Pokud v průběhu důležitého jednání vyruší účastníky zvonění více telefonů, zvoní tvůj přístroj nejhlasitěji.

 

3.jednací zákon

Pokud bude na příští pozvánce na jednání uvedena žádost o vypnutí mobilů, vzpomenou si při čtení této věty všichni na tebe.

 

 

Tracyho zákon přímé úměrnosti

Omylem nevypnutý mobil vyzvání tím hlasitěji, čí důležitější jednání probíhá.

 

 

Zbyňkovo existenční pravidlo

Rozšlápnutý mobil = dobrý mobil.

 

Stanleyho tajný objev

Zbyněk v minulosti protelefonoval rodinný majetek.

 

 

Axiomy výjimek

 1. Mimořádných výjimek v fungování telefonu je více než standardních funkcí.

 2. Z mimořádných výjimek jsou odvozovány další mimořádné výjimky.

 3. Když se konečně naučíš všechny mimořádné výjimky nazpaměť, je nejvyšší čas zakoupit nový přístroj..

 

 

I.firemní telefonní axiom

90% hovorů vedených ze služebních telefonů je soukromých.

 

II.firemní telefonní axiom

99% SMS odeslaných ze služebních telefonů je soukromých.

 

III.firemní telefonní axiom

90% služebních hovorů vedených ze služebních telefonů je uskutečněno mezi zaměstnanci firmy z jedné kanceláře do druhé, v nejlepším případě z kanceláře na toaletu.

 

Syntéza firemních axiomů

98% nákladů na firemní telefony má s firmou společného pouze plátce faktur.

 

 

Zákon Viktora Čističe

Cena služebních telefonů je přímo úměrná době, za kterou budou zaměstnanci firmy zničeny.

 

Babinského dodatek k zákonu Viktora Čističe

Telefony, které zaměstnanci nedokáží zničit, pro jistotu ukradnou.

 

 

Copperfieldův zákon

Neohlášená kontrola služebních telefonů odhalí, že nejnovější modely se ve správě zaměstnanců „proměnily“ v pět let staré typy.

 

I.dodatek Copperfieldova zákona

Zaměstnanci tuto „proměnu“ nejsou schopni vysvětlit.

 

II.dodatek Copperfieldova zákona

Spolehlivým vysvětlením by byla kontrola telefonů rodinných příslušníků zaměstnanců.

 

 

Mortifikační pravidlo

Dorazíš-li po hodinovém vyčerpávajícím běhu na místo, kde mobil hlásí pokrytí signálem, dojdou baterie.

 

 

První funkce displeje

Je úplně jedno, jaký displej máš na mobilu. Vždycky bude nečitelný právě v místech, která tě nejvíce zajímají.

 

Formální Paulův dodatek

Mnohem pravděpodobnější je, že displej nebude čitelný vůbec.

 

Normanovo upřesnění

Ale bude, jenže ne ten tvůj.

 

 

Zákon samoobslužného omylu

Tlačítka "Odmítnout hovor" a "Přijmout hovor" jsou na mobilu vždy umístěna obzvláště vhodně hned vedle sebe.

 

Dodatek strýce Okulára

A nápisy jsou písmem o velikosti nejvýše 2 milimetry.

 

 

Olomoucký antimobilní zákon

I nejdokonalejší telefon lze bez problémů ulepit olomouckými syrečky.

 

Výhoda olomouckého antimobilního zákona

Tvůj mobil bude i po vyčištění jednoznačně identifikovatelný.

 

 

Demoralizační zákon

Pravopisnou chybu v SMS nalezneš do deseti sekund od odeslání zprávy.

 

Emitovaný demoralizační zákon

Čím důležitější zpráva, tím horší chyba.

 

Totální varianta demoralizačního zákona

Ve zprávě tvému nadřízenému žádná chyba nebude. Odešleš totiž omylem pikantní vtip, který jsi před chvílí rozesílal přátelům.

 

Primitivova varianta demoralizačního zákona

Ve zprávě odeslané tvému pedantskému řediteli bude jediná chyba, totiž oslovení „pane řiditeli.“ V důsledku toho očekávej ironickou odpověď s „vípovjědí.“

 

 

 Murphyho mobil - část 1.        Murphyho mobil - část 3.     Murphyho mobil - část 4. 

Murphyho mobil - část 5.        Murphyho mobil - část 6.     Murphyho mobil - část 7.

 

© Trolleybus, 2000-2004