Thomas van Trolleybus

Murphyho mobil

 

IV. Moderní technika v akci

 

Billův softwarový zákon

Nový firmware pro starý telefon přináší nové chyby zvýrazňující staré chyby a ponechává dostatečný prostor pro budoucí chyby.

 

Applův dodatek k Billovu softwarovému zákonu

Z čehož jasně vyplývá, že elementární a prvotní chybou bylo samo zakoupení telefonu.

 

 

Brehmův zákon

Přenáší dat ze SIM karty na počítač se nápadně podobá přenášení jedovatých hadů z terária do terária. S tím rozdílem, že v případě hadů existuje protijed.

 

 

Primární zákon WAP

Primárním důvodem existence WAP je možnost zobrazit i na mobilu hlášení „Internet connection error“.

 

Carlosův dodatek k primárnímu zákonu existence WAP

Sekundárním důvodem je možnost zobrazení hlášení „Page not found.“

 

 

Rozkódování WAP:

Zkratka WAP má jediný platný význam: Web And Problem.

 

 

Zákon dokonalé konektivity

Zatímco se tvůj mobil přehřívá počítáním poplatků za WAP připojení, vzdálený server spokojeně mlčí.

 

 

Roamingový paradox

Máš-li v zahraničí na výběr jedinou síť, je to právě ta, se kterou tvůj operátor dosud neuzavřel smlouvu.

 

 

Základní vzorec pro výpočet délky hovoru

Matematická definice doby trvání hovoru zní H=M+X, kde H je skutečná doba trvání hovoru, M je minimální čas nutný pro sdělení všech důležitých informací a X je libovolné nenulové kladné číslo.

 

 

Jucklovo pravidlo dokonalé help-line

Pokud dáš uživatelům možnost volat na help-line své dotazy a někdo z volajících si postěžuje, že neporozuměl manuálu, stačí odvětit: "To není otázka."

 

 

Hemingwayův SMS zákon

Zdánlivě krátké sdělení bude po odeslání z SMS brány rozloženo na 5-10 samostatných zpráv.

 

Důsledky Hemingwayova SMS zákona

1) nejdůležitější slova sdělení budou roztržena do dvou SMS.

2) SMS přijdou ve zpřeházeném pořadí, v nejlepším případě aspoň od poslední části k první.

3) jedna z dílčích SMS přijde s osmnáctihodinovým zpožděním

4) příjemce si kvůli pochopení tvých SMS bude muset smazat jiné důležité zprávy.

 

Syntéza důsledků Hemingwayova SMS zákona

Příjemce tvé zprávy se tímto okamžikem stává tvým osobním nepřítelem.

 

 

Champolionovy SMS axiomy

1. Odeslaná čitelná SMS zpráva přijde příjemci v podobě shluku nerozluštitelných znaků.

2. Přeposlaná čitelná SMS zpráva přijde příjemci v podobě shluku nerozluštitelných znaků.

3. Omylem odeslaná chybně napsaná SMS zpráva přijde příjemci perfektně čitelná.

 

 

Aplikované asijské didaktické pravidlo

Pro sousloví "nový uživatel mobilního telefonu" existuje v japonštině nepochybně jeden jediný termín: kamikaze.

 

 

Rovnice kreditní konvergence

Čas zbývající do vyčerpání kreditu krát věcnost hovoru rovná se konstanta.

 

Praktický rozbor rovnice kreditní konvergence

1) Dokud máš dostatečný kredit, nespěcháš.

2) S blížícím vyčerpáním kreditu smysluplnost sdělovaných informací roste.

3) Bez poslední koruny z kreditu bys nikdy hovor nikdy neukončil.

 

 

Mikova připomínka k praktickému rozboru rovnice kreditní konvergence

S poslední korunou také ne.

 

 

Další části:

 Murphyho mobil - část 1.        Murphyho mobil - část 2.     Murphyho mobil - část 3. 

Murphyho mobil - část 5.        Murphyho mobil - část 6.     Murphyho mobil - část 7.

 

© Trolleybus, 2000-2004