Thomas van Trolleybus

Murphyho mobil

 

VI. Mobilní masakr

 

Al Caponův zákon

Cena nového telefonu je přímo úměrná rychlosti jeho ztráty.

 

Lyndonův rozklad Al Caponova zákona

Při koupi nejdražšího telefonu předejdeš zklamání, pokud přístroj zahodíš přímo v prodejně.

 

 

Grazzlův zákon

Čím dražší přístroj ti byl odcizen, tím menší je šance na jeho navrácení.

 

Derivace Grazzlova zákona

Pokud svůj odcizený přístroj objevíš v bazaru, bude prodáván za desetinásobek sumy, kterou jsi ochoten vydat jako nálezné.

 

Policejní dodatek k derivaci Grazzlova zákona

Pokud svůj objev ohlásíš, bude přístroj těsně před příjezdem policie „prodán.“

 

 

Zákon přerušovaného styku

Sex v dosahu nevypnutého mobilu se neliší od sexu pod včelínem.

 

 

Zákony finanční exploze

1) Budeš-li mít v úmyslu provolat maximálně 200 korun měsíčně, provoláš 300.

2) Budeš-li mít v úmyslu provolat maximálně 300 korun měsíčně, provoláš 500.

3) Budeš-li mít v úmyslu provolat maximálně 500 korun měsíčně, provoláš 900.

atd….

 

Syntéza zákonů finanční exploze

Odhadování provolané částky předem je tragickým výletem do světa sci-fi.

 

 

Rambův axiom

Jediným stoprocentně účinným krokem při práci s mobilním telefonem je rána kladivem.

 

 

Zákon negativní rychlosti

Nemáš-li čas, je volaný účastník nedostupný.

 

Systémová negace předcházejícího zákona

Máš-li času dost, je volaný účastník nedostupný.

 

 

Zákon mimiker

Ačkoli je mobil neživou hmotou, dokáže se bez problémů transformovat do pozice mrtvého brouka.

 

 

Medový zákon

Volně upuštěný mobil padá do všech mazlavých látek vždy otočen tlačítky dolů.

 

Praktický dodatek medového zákona

Do tlačítek vniklou mazlavou látku lze odstranit pouze společně s tlačítky.

 

 

Žulový zákon

Mobil upuštěný na ostrý předmět dopadá vždy na displej.

 

 

Zákon mobilní divergence

Telefon je zařízení, ve kterém se limita provolaných peněz blíží k nekonečnu.

 

 

Gamesový zákon

Ideální simulátor práce s mobilním telefonem se jmenuje DOOM II.

 

Enterův dodatek gamesového zákona

Jedinou povolenou zbraní na mobilu je ovšem symbol červeného sluchátka.

 

Dodatkový axiom č.7110

U vybraných modelů není občas k dispozici žádná zbraň.

 

 

Morrissonův finanční axiom

K počtu vyživovaných dětí by měl seriózní člověk uvádět i počet vyživovaných mobilů.

 

Clausův dodatek k Morrissonovu finančnímu axiomu

Na vyživované mobily nelze, na rozdíl od dětí, uplatňovat zvýšení základu daně.

 

Henryho poznámka ke Clausovu dodatku

Toto zvýšení nelze uplatňovat ani na mobily vyživované vyživovanými dětmi.

 

 

Pontifikační axiom

Nejkrásnější chvílí většiny uživatelů mobilních telefonů by byla pontifikace papeže Siemense I.

 

Výjimka pontifikačního zákona

Pro radikální monarchisty by měla stejnou hodnotu korunovace královny Nokie II.

 

 

Justiční zákon

Cokoli do telefonu řekneš, může být použito proti tobě.

 

 

Zákon telefonní řady

Protože je o každém telefonátu nutno telefonicky informovat další dvě osoby, narůstá počet hovorů geometrickou řadou.

 

 

Zákon konkretizované poruchy

Porucha nikdy neudeří náhodně.

 

Logický dodatek zákona konkretizované poruchy

Udeří tebe.

 

 

Základní zákon existence mobilního telefonu

Čím nejnevhodnější chvíle nastala, tím pravděpodobnější je zazvonění tvého telefonu.

 

 

Optimalizovaná Parackova věta

Tvrzení, že mobilní telefony slouží volajícím je stejně důvěryhodné jako tvrzení, že se na Slunci dá kvůli horku přistávat jen v noci.

 

 

Pravidlo mimiker

Nikdy nesmíš dát svému mobilu najevo, že pospícháš.

 

Důsledek nedodržení pravidla mimiker

Jakmile to dáš najevo, mobil si tě řádně vychutná.

 

 

Zákon souvztažnosti

Mezi pravděpodobností, že ti promeškáš hovor, a důležitostí hovoru je až pozoruhodně velká závislost.

 

 

Thomasova existenční teorie mobilů

I.stupeň: Nikdy nevíš, zda máš signál.

II.stupeň: Nikdy nevíš, zda máš signál své sítě.

III.stupeň: Nikdy nevíš, zda ještě vůbec máš svůj mobil.

IV.stupeň: Už nikdy !!!

 

 

Elementární výmluva mobilních operátorů

Bylo počasí, že by ani signál nevyhnal.

 

Další části:

 Murphyho mobil - část 1.        Murphyho mobil - část 2.     Murphyho mobil - část 3. 

Murphyho mobil - část 4.        Murphyho mobil - část 5.     Murphyho mobil - část 7.

 

© Trolleybus, 2000-2004