Thomas van Trolleybus

Murphyho mobil

 

VII. Poslední mobilní kapka

 

 

Himmlerův zákon

Studium manuálu je pouze ztraceným časem. Jediným korektním nástrojem pro opravu mobilního telefonu je kladivo.

 

 

Rockefellerův zákon

Levný telefon produkuje stále stejné poruchy. Drahý telefon produkuje stále nové poruchy.

 

Systémový dodatek k Rockefellerovu zákonu

Četnost poruch je u levných i drahých přístrojů shodná, tj. prakticky neustálá.

 

 

Hertzův zákon

Frekvence poruch neustále roste.

 

Derivace Hertzova zákona

Jakákoli oprava vede přístroj pouze k tomu, aby vyprodukoval ještě horší a rafinovanější poruchu.

 

 

Mulderův zákon

Pokud ve tvém příbytku dosud nebyla osoba reagující na geopatogenní zóny, bude tak spolehlivě činit tvůj mobil.

 

 

Kočičí zákon

Prvním pohledem na tvůj mobil se přístroj stává novou nejoblíbenější hračkou tvé kočky.

 

Zvířecí derivace kočičího zákona

Uvedený zákon platí v obecné podobě pro všechny domácí mazlíčky, kočka pouze dokáže mobil ukrýt na mnohem nepřístupnější místa.

 

 

Custerův zákon

V boji mezi kočkou a mobilem je vítězem vždy kočka.

 

 

Freudův mobilní axiom

Zakoupením mobilního telefonu se dobrovolně vzdáváš svého duševního zdraví.

 

 

Cizopasnický paradox

Nebudeš mít správnou představu, jak vypadá parazit, dokud si nepořídíš mobil.

 

 

Newtonův zákon

Hmotnost nového mobilu se zvyšuje úměrně ke vzdálenosti o prodejny telefonů.

 

 

Barnumův zákon

Uvedení nabízených funkcí telefonu v reklamním letáku neznamená, že dotyčný přístroj zmíněnými funkcemi disponuje, nýbrž že by jimi mohl disponovat.

 

 

Windowsův přenosový axiom

I mobilní telefon má software, který může chybovat.

 

I.dodatek Windowsova přenosového axiomu

Buď ujištěn, že software tvého mobilu umí chybovat velmi dobře.

 

II.dodatek Windowsova přenosového axiomu

Minimálně stejně dobře jako software tvého počítače.

 

 

Montážní časový paradox

Rozebrat mobil trvá deset minut, smontovat přístroj do původní podoby a funkčnosti trvá deset měsíců.

 

Dodatek montážního časového paradoxu

A potom se teprve ukáže, kolik součástek ještě zůstalo „navíc“.

 

 

Zákon cenového šoku

Jediná funkce, kterou u tvého telefonu nevyužíváš, tvoří 50% jeho ceny.

 

 

Housing axiomy

Výměnný kryt tvého telefonu má následující vlastnosti:

1) lícování nového krytu je zbožným přáním

2) originalita je po shlédnutí mobilů dvaceti tvých přátel pustou naivitou

3) trvanlivost a minimální otěr je úryvkem ze sci-fi

4) nehorázná cena krytu je realitou.

 

 

Lingvistická poučka

Univerzálními celosvětovými termíny pro ovládání mobilního telefonu jsou „shit“ a „oh, no!“

 

 

Zákon relativních potřeb

Pokud jsi přesvědčen, že libovolné telefonní číslo z paměti tvého mobilu už nikdy nebude k užitku, budeš je nutně potřebovat do deseti minut po vymazání.

 

 

Maxův zákon

Odmítnutý telefonát není zbytečný – na rozdíl od volaného má záznamová schránka vždy příjemný hlas, netrpí výkyvy nálady a ochotně pro tebe udělá, co může.

 

 

I. pravidlo maskované lži

Nekvalitní mobil vypadá stejně kvalitně jako kvalitní.

 

II. pravidlo maskované lži

Nekvalitní mobil zpočátku funguje stejně kvalitně jako kvalitní mobil.

 

III. pravidlo maskované lži

Nedostatky nekvalitního mobilu se projeví týden před skončení záruky, která se ovšem na tento typ závad nevztahuje.

 

IV. pravidlo maskované lži

U kvalitního mobilu se záruka na stejné nedostatky vztahuje, takže se projeví až druhý den po jejím skončení.

 

 

Zákon zvrácené posloupnosti

Pokud je hovor skutečně naléhavý, byl posledním vhodným termínem pro jeho uskutečnění včerejšek.

 

Dodatek zákona zvrácené posloupnosti

Je-li vhodným termínem i dnešek, nic ti nebrání odložit hovor na zítřek.

 

 

Zákon inovačního tajemství

Ovládání mobilů je výrobci systematicky komplikováno tak, aby se nakonec stalo jedinou činností majitelů telefonů.

 

 

Zákon prosperity servisů

Je-li finančně výhodnější vyhodit porouchaný mobil a zakoupit nový přístroj, servisní opravna vynaloží všechny síly, aby tě dohnala k objednávce opravy.

 

 

Pravidlo ztráty zisku

Vyskytne-li se na tvém kreditu několik neprovolaných jednotek, protelefonuješ je naprosto zbytečnými hovory.

 

 

Poppiho zákon

Oblast pokrytí signálem končí před prahem tvého domu.

 

 

Valizziho zákon

Čím déle vydržíš naslouchat hlášení: „Okamžik prosím, volaný účastník právě telefonuje,“ tím větší je šance, že voláš na nesprávné číslo.

 

 

Zákony firemní filtrace

1. Nejupovídanější sekretářka zvedá telefony u nejdůležitější osoby ve firmě.

2. S přechodem funkcí na novou nejdůležitější osobu přechází i nejupovídanější sekretářka.

3. Pakliže sekretářka odchází do důchodu, zastoupí ji její dcera.

 

 

Axiom nepřímé úměrnosti

Příjemné hovory ubíhají závratnou rychlostí, nepříjemné trvají celou věčnost.

 

 

Vánoční postulát

Není nic pravděpodobnějšího, než že jedna osoba dostane pod stromečkem dva mobilní telefony, přičemž tebou věnovaný přístroj je evidentně lacinější.

 

 

Carlosův zákon

Potřebuješ-li si vzpomenout, proč vlastně volanému telefonuješ, stačí ukončit hovor.

 

 

Zákon nekompletní nabídky

U nejlákavějšího telefonu z celého výkladu není uvedena cena.

 

Dodatek zákona nekompletní nabídky

V okamžiku, kdy ti prodavač sdělí cenu, přestává být telefon nejlákavějším.

 

 

Karosa axiom

Je vyloučeno, aby výrobce autobusů počítal ve svých projektech s něčím tak extrémním, jako je telefonování cestujících v průběhu jízdy.

 

Peshkův dodatek Karosa xiomu

Tvůj telefonát v autobusu bude po kratším intermezzu s řidičem pokračovat na chodníku u nejbližší zastávky.

 

 

Camelův zákon

Pokud držíš v jedné ruce cigaretu, ve druhé mobil a ozve se zazvonění, pečlivě si rozmysli, kterou ruku přikládáš k uchu.

 

 

Zedův zákon

Vyčerpání všech možností nastavení tvého mobilu neznamená, že nalezneš stav, kdy se tvůj přístroj chová v souladu s manuálem.

 

 

Calverův zákon

Devadesát procent majitelů mobilních telefonů se považuje za zkušené uživatele.

 

 

Zákon odhalené pravdy

Nestíratelný pudr ztrácí svůj přívlastek v okamžiku kontaktu tváře s mobilem.

 

 

Zákony obchodní strategie

Všechny špatné vlastnosti telefonu zavinil výrobce.

Na všechny dobré vlastnosti telefonu přišel sám uživatel.

Obojí před uživatelem zatajil prodejce.

 

 

Zákon konečného řešení

S koupí nového mobilního telefonu můžeš odložit všechny své dosavadní starosti, v záplavě starostí přinášených mobilem pro ně již nezůstane nejmenšího místa.

 

 

Zákon věkové diferenciace trestu

Trest zabavení nejoblíbenějšího medvídka je třeba včas nahradit trestem zabavení mobilního telefonu.

 

Dodatek zákona věkové diferenciace trestu

Optimální doba pro „včas“ se nyní nachází přibližně ve věku 7 let dítěte a nadále vytrvale klesá.

 

Definitivní hranice zákona věkové diferenciace trestu

Až bude na trh uveden mobil integrovaný v dudlíku, ztratí medvídci svůj výchovný smysl.

 

 

Pravidla destrukce rodičovské naivity

1. Pevná víra v neodhalitelnost hesla blokujícího užívání tvého mobilu bude tvým dítětem rozmetána v průběhu několika  minut.

2. Pevné rozhodnutí nepřekročit stanovený měsíční limit bude rozmetáno v průběhu několika následujících hodin, než se tvému mobilu vybijí baterie.

3. Promluv si se svými dětmi před koupí jejich prvního mobilu. Je pravděpodobné, že vaše příští hovory budou procházet mikrofonem a sluchátkem.

 

 

Zákony domácí telefonní blamáže

1. Tři minuty poté, co přijde na návštěvu delegace příbuzných, máš půlhodinový důležitý hovor.

2. Poté, co tvým neustálým telefonováním pobouřené příbuzenstvo odejde, mobil dva dny ani nepípne.

 

 

Zákon geografické deprese

Čím důležitější telefonát očekáváš, tím složitější a komplikovanější je cesta k nejbližšímu místu pokrytému signálem.

 

 

Crash-Pilníkův zákon

Všechny displeje se časem poškrábou. Displej tvého mobilu se poškrábe jako první.

 

 

Duální axiom nutnosti

1. Pokud si svůj mobil vezmeš na čtrnáctidenní dovolenou, nebudeš mít ani jedenkrát důvod telefonovat.

2. Pokud si svůj mobil nevezmeš na půlhodinovou vycházku, budou tě celou cestu pronásledovat myšlenky, komu bys měl okamžitě zavolat.

 

Markův dodatek k 1.bodu Duálního axiomu nutnosti

Poslední den dovolené nevydržíš a aspoň jednou zavoláš do práce. Po půlhodinovém popisování zážitků si vzpomeneš na tarify mezinárodního roamingu.

 

 

Postulát rodičovské deprese

Tvoje batole spolehlivě najde to nejhorší místo pro ukrytí tvého mobilu.

 

Lexin dodatek k postulátu rodičovské deprese

Pokud pečlivě schováš všechny otevřené marmelády, paštiky, plechovky s lepidlem a nádoby s barvou, nutíš dítě k  poslední dobré schovávačce: spláchnutí do záchoda.

 

 

Longův SMS axiom

Maximálně povolená délka SMS je o jeden znak kratší než potřebuješ napsat.

 

Charlieho dodatek Longova SMS axiomu

Pokud po dlouhém uvažování vynecháš jedno slovo, okamžitě zjistíš, že jsi jiné slovo předtím zapomněl napsat.

 

 

Optimistický teorém teenagerů

SMS za korunu je skoro zadarmo.

 

Pesimistický teorém rodičů

Pětsetkrát „skoro zadarmo“ rovná se pětistovka měsíčně.

 

 

Zákony myšlenkové kolize

1. Pokud při posílání dopisu hledáš na poštovní schránce tlačítko „Odeslat“, není něco v pořádku.

2. Pokud hledáš pouze tlačítko „Uložit“, není to žádný důvod k optimismu.

 

 

Luckovy zákony

Tvé nové pouzdro na mobil zavěšené frajersky u pasu bude mít dva efekty:

1. Zjistíš, kolik dalších frajerů již existuje

2. Při nejbližším povolení opasku na toaletě skončí mobil v míse.

 

 

Zákony mobilní schválnosti

Tvůj mobil zaručeně zazvoní právě, když:

1. Tvoje batole po pěti hodinách křiku konečně usnulo.

2. Tvůj nadřízený zahájil svůj projev.

3. Jste uprostřed romantického milování.

4. Kněz požádal pozůstalé o minutu ticha.

5. Celé divadlo napjatě sleduje rozjímajícího Hamleta.

6. Co šestihodinovém číhání pod postelí konečně vstoupila tvoje manželka v doporovodu cizího chlapa.

7. Soudce pozorně naslouchá závěrečné řeči tvého obhájce.

8. Ošetřující personál uvěřil tvému slibu, žes před vstupem na oddělení vypnul mobil.

 

 

Zákon firemní strategie

Den poté, co si koupíš vlastní mobil, ti tvůj nadřízený schválí přidělení služebního telefonu.

 

 

Marketingový zákon

Kvalita mobilu a pestrobarevnost krabice, ve které je zabalen, nemají nejmenší souvislosti.

 

 

Libidiho paradox

Čím je hovor delší, tím ti připadá kratší.

 

Shockovo objasnění Libidiho paradoxu

Podstatu paradoxu spolehlivě odhalí účet za hovorné.

 

 

Zákon technologické dědičnosti

Čím horší je chyba nového modelu telefonu, tím větší je šance, že se objeví i u další generace přístrojů.

 

 

Brickiho zákon

Upgrade neznamená nahrazení chybné funkce bezchybnou, nýbrž nahrazení chybné funkce jinou chybnou funkcí, u které však chyba není tolik rozeznatelná.

 

 

Zákon skryté pravdy o spolehlivosti telefonní sítě

Síť funguje bez nejmenší chybičky každé třetí úterý v dubnu, pokud ovšem neprší, nesněží, nefouká vítr či nepanují jiné, zcela nepřípustné provozní podmínky.

 

 

Huddova poznámka

Je poněkud paradoxní, pokud si potřebujete pořídit telefon a jedinou možností je telefonická objednávka.

 

 

Zákon eskalace neslužebních hovorů

Při opatrném postupném zvyšování provolaných částek lze po dostatečně dlouhé době protelefonovat na účet firmy neuvěřitelné sumy.

 

 

Zákon dlouhých čísel

Pokud si nejsi jist, kolik shodných cifer vlastně obsahuje volané číslo na svém konci, dvě tři číslice navíc nic nezkazí.

 

 

Axiom pozdního objevu

Dlouho marně hledaný přístroj nalezneš ihned poté, co sis zakoupil nový přístroj.

 

 

Zákon marketingové deprese

Pokud si po dlouhém zvažování koupíš značně drahý mobil, bude právě tento model od následujícího dne výrazně zlevněn.

 

 

Poruchové axiomy

Základní funkcí každého telefonu je skrytá závada.

Tvůj mobil má mimořádně mnoho základních funkcí.

 

 

Freudův telefonní axiom

Psychickou závislost na neustálém telefonování lze vyřešit telefonátem psychiatrovi.

 

 

Jedenácté přikázání

Neodmítneš hovor bližního svého.

 

 

Zákon dokonalého návodu

Délka odstavce v manuálu je nepřímo úměrná důležitosti popisované funkce.

 

 

Zákony duální kolize

1. Dva nejdůležitější hovory  dne přicházejí zásadně ve stejný čas.

2. Pokud je jen jeden nejdůležitější hovor, přichází pět sekund před ním jiný, naprosto nedůležitý hovor.

 

 

Hektorův zákon

Každý  výrobce v návodu tvrdí, že telefon snese i nejnáročnější provozní podmínky.

 

První upřesnění Hektorova zákona

Rozsah pojmu „nejnáročnější provozní podmínky“ je uveden tím nejmenším písmem na zadní straně manuálu.

 

Druhé upřesnění Hektorova zákona

Nepochybně se ti při první příležitosti podaří tyto podmínky překročit, za což se přístroj odmění pestrou škálou poruch nepodléhajících záruce.

 

 

Zákon náhodného zásahu

Pokud si při vytáčení čísla nejsi jist jednou číslicí, vždy zvolíš nesprávnou variantu.

 

Praktický dodatek zákona náhodného zásahu

A to celé nejméně devětkrát.

 

 

Axiom historické reminiscence

Totální chaos existoval i v dobách, kdy ještě nedocházelo k výpadkům sítě.

 

 

Postulát falešné solidarity

Ti, kdo se nejvíce vzpírají zavolat, mají služební telefon.

 

 

Axiom loajálního zaměstnance

Nikdy nesmíš provolat více než tvůj nadřízený.

 

 

Zákony časové diskontinuity

1. Vyřizováním čím dál většího počtu jednání po telefonu šetříš čím dál více času.

2. V konečné fázi trávíš veškerý čas telefonováním.

 

 

Ratflyův zákon

Nikdy nevolej někam, kam za tebe může zavolat někdo jiný.

 

 

Zákon elektrické inteligence

Pravděpodobnost výpadku sítě je přímo úměrná důležitosti telefonátu.

 

 

Pastorův axiom

Elementárním omylem představ o spolehlivosti telefonní sítě je víra v reálnou existenci pojmu „spolehlivost.“

 

 

Zákon nedělitelné reality

Neoddělitelnou součástí telefonního hovoru je výpadek spojení.

 

 

Přísloví na závěr

Kdo chce kam, zavolej mu tam.

 

Další části:

 Murphyho mobil - část 1.        Murphyho mobil - část 2.     Murphyho mobil - část 3. 

Murphyho mobil - část 4.        Murphyho mobil - část 5.     Murphyho mobil - část 6.

 

© Trolleybus, 2000-2004