Zajímavosti

Kde tvůrci seriálu udělali chyby II.

Autor: Milan Vichta

Vážení přátelé,
Navštivil jsem Vaše stránky. Patřil jsem kdysi v mládí (hádejte, kolik mi je let) k obdivovatelům zmíněného již sovětského "Jamese Bonda" Současné s tím jsem se ovšem také tak trochu zabýval a zabývám se dodnes dějinami Třetí říše, policejního aparátu a zvláště SS. Rád bych v tomto směru doplnil Vaši sbírku drobných chyb a omylů, kterých se dopustili nejen filmaři, ale i sám autor. Zdá se, že nejen filmaři, ale i sovětští historici, kteří patrně posuzovali správnost nacistických reálií, mají znalosti víc než chatrné. Posuďte sami...

1. V prvním díle posílá SS-Obergruppenfuehrer Ernst Kaltenbrunner svého podřízeného SS-gruppenfuehrera Kruegera (obě dvě postavy jsou historicky doložené), který velel tzv. Východní správě Gestapa (neexistující instituce, patrně šlo o vyššího vedoucího SS a policie v generálním gouvernemantu) jako zástupce velitele pražského gestapa. Jde o zjevný nesmysl, neboť by šlo o degradaci nejméně o dva funkční stupně. Vyššímu vedoucímu a tím Krueger byl podléhaly veškeré úřadovny gestapa na daném území. Pro srovnání, náčelník pražské Geheimestaatspolizeileitstelle (řídící úřadovna gestapa) v té době měl hodnost SS-Obersturmbannfuehrera a nebyl jím v té době nikdo jiný než Dr. Ernst Gerke, takže Krueger by dělal zástupce důstojníkovi o 4 hodnostní stupně nižšímu !!!

2. Příslušníci gestapa a SD v seriálu nosili černé uniformy, podle rozšířeného mýtu, že uniformy této barvy nosili převážně příslušníci gestapa. Jde o zásadní omyl, protože černá uniforma byla nahrazena už před válkou uniformou barvy polní šedi (feldgrau). Černá uniforma se nosila pouze vyjímečně při oslavách nacistických svátků, nebo vzpomínkových oslavách. Pokud se pozorně zadíváte na jakékoli fotografie z té doby, převládala a to i u "táty Muellera" barva polní šedi. Černou uniformu nosili mimo jiné a to ještě při slavnostních příležitostech především příslušníci Leibstandarte Adolf Hitler,veteráni a čestní členové SS (např. Bormann, Riebentropp) a to ne vždy.

3. Domnívám se, že se Sterlitz a Mueller těžko mohli potkávat v jedné budově, neboť v PrinzAlbrechtstrasse 8 sídlilo pouze gestapo. Zahraniční zpravodajská služba (SD Ausland po vedením SS-Brigadefuehrerea Waltera Schellenberga s velkou pravděpodobností sídlila určitě v jiné části města a částečně určitě i mimo Berlín.

Doufám, že těcto pár drobných střípků doplní Vaše vědomosti o M. Isajeevovi, alias Sterlitzovi. Těším se, že najdu na Vašich stránkách opět něco inspirativního a zajímavého.

Zdraví
Milan Vichta                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2004 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2004 SLiMart