Zajímavosti

Kde tvůrci seriálu udělali chyby III.

Autor: ©tefan Sotak

Keďµe Sedemnáso zastavení jari je môj obµúbený seriál a poznám ho do detailov, rád by som aj ja prispel k zbierke chýb a omylov, ktoré urobili tvorcovia seriálu.

1. V príbehu vystupuje esesák Jűrgen Rolf. V jeho kádrovom posudku je vąak jeho meno napísané chybne - Jurgen Rolf.

2. V jednej scéne je Stierlitz v kine na filme ®ena mojich snov s Marikou Rőkkovou. V jednej scéne Marika Rőkková spieva a v druhej tancuje. V seriáli to vyzerá, ako keby tieto dve scény iąli hneď za sebou, v skutočnosti je medzi nimi asi tridsa»minútová scéna, kde sa netancuje a nespieva, len rozpráva.

3. V jednej scéne Stierlitz ukazuje svoj preukaz, ktorým sa legitimuje, keď vchádza do budovy SD. Na preukaze chýba jeho meno a hodnos».

4. Gestapák, ktorý sa vydával za pois»ovacieho agenta a pritom nenápadne »ahal od Káte Kozlovovej informácie, má na dverách nápis SS-SturmBAhnfűhrer Oskar Schimmel. Je to vąak gramaticky nesprávne. Má tam by» SS-Sturmbannfűhrer Oskar Schimmel.

5. Kádrové posudky boli písané podµa určitej schémy - pôvod, vzdelanie, politická prísluąnos», vz»ah k faąizmu, osobná charakteristika. Táto postupnos» pri viacerých posudkoch nieje zachovaná.

6. Keď Stierlitz vezie pastora Schlaga do ©vajčiarska, uháňa po zµadovatelej ceste. Keď vchádza do ostrej zákruty, tachometer ukazuje 130 km za hod. Takouto rýchlos»ou by tú zákrutu určite nevybral.                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2008 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2008 SLiMart