Hitler

Stierlitz věděl, že jeho führer sedí v Kremlu...

Volá Hitler Stalinovi: "Josife Vissarionyči, nebrali si vaši lidé u mě v sejfu nějaké tajné dokumenty?"
Stalin: "Prošetřím to."
Volá Stalin Stierlitzovi: "Nesebral jste v říšském kancléřství v sejfu nějaké tajné dokumenty?"
Stierlitz: "Sebral, soudruhu Staline."
Stalin: "Tak je vraťte na své místo, lidi si stěžují."

Duben 1945. Porážka Německa je očividná.
Hitler chodí pro říšském velení a všude vidí stejný obrázek: důstojníci se opíjejí a svého führera si nevšímají.
Když však Hitler vstoupí do jedné z kanceláří, vidí Stierlitze, jak sedí za stolem a pilně pracuje.
Spatřiv hlavu Třetí říše Stierlitz vyskočil a vykřikl: "Heil Hitler!"
Na to führer pravil: "Maximiči, to byste ani nebyl vy, kdybyste zase neintrikoval."

...anebo to bylo takhle:

Konec dubna 1945. Říšská kancelář.
Hitler se potácel po místnostech plných opilých oficírů. Nikdo si jej ani nevšiml.
Vtom vyskočil Stierlitz a zakřičel: "Heil Hitler!"
"Kdyby ses mi aspoň teď neposmíval, Maximiči..." pravil apaticky Hitler.

Stierlitz, Bormann a Hitler hráli "země-město-zvíře-věc".
Stierlitz: "Stalingrad!"
Hitler: "Cože?! Už zase?!!!"

Stierlitz vešel do Hitlerovy pracovny. Ten, když jej uviděl, okamžitě omdlel.
Stierlitz přistoupil k zrcadlu, upravil si buďonovku a odešel.

Zcela opilý Stielirtz vtrhl do Hitlerovy kanceláře.
"Co tady chcete?!" vykřikl pobouřený Hitler.
"Tebe!" odvětil Stierlitz a zašátral v hlubinách kapsy kalhot po noži.
"Božínku, tak ty jsi jedním z nás?" pousmál se sladce Hitler a rozepnul si poklopec.

Stierlitz chtěl udělat Hitlerovi radost a při oslavě jeho narozenin začal zpívat hymnu.
Hitler se zaposlouchal a vzápětí omdlel.
A tak Stierlitz zjistil, že Píseň práce zřejmě nebude německou hymnou.

V říšské kanceláři besedují Hitler a Mussolini.
Náhle vstoupil Stierlitz, pomocí šperháku otevřel sejf, vytáhnul dokumenty, které potřeboval a klidně je začal fotografovat.
Zkoprnělý Duce jej chvíli nevěřícně pozoroval a pak se optal: "Kdo je to, Mein Führer?"
"Ále, to je slavný sovětský rozvědčík, plukovník Isajev!" odpověděl Hitler.
"To je divné. A proč ho nezatknete?" podivil se Duce.
"To nemá smysl, stejně se vždycky z toho vykroutí," pravil rezignovaně Hitler.

Berlín, květen 1945.
Stierlitz seděl ve svém autě a kouřil.
A o několik kilometrů dál ve svém doupěti Hitler úporně oddaloval svůj konec...

Stierlitz napsal mimořádně odvážný a výhružný dopis Hitlerovi.
Dopis se vrátil jako nedoručitelný.
Na jaře roku 1947 ještě berlínská pošta nefungovala tak, jak by měla.


                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2004 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2004 SLiMart