Pleischner a ti druzí

Stierlitz věděl, že bez týmu už dnes pracují jen diletanti...

Radistka Käthe

"Jak se jmenujete?" zeptal se Stierlitz své nové radistky.
"Káťa," odpověděla dívka.
"Káťa, Kaťuša... Pěkné, čistě ruské jméno! A já se jmenuju Stierlitz!"

Stierlitz šel po chodbě. Proti němu kráčela Käthe, za ní dva gestapáci nesli kufr.
"Jede na dovolenou," pomyslel si Stierlitz.

Unavený Stierlitz přišel domů a položil hlavu na stůl. Radistka zděšeně zaječela. Byla to Holtoffova hlava.

V Berlíně všichni věděli, že Käthe je ruská rozvědčice, ale jaká je doopravdy věděl jenom Stierlitz.

Radistka Käthe prchala před esesáky, ale v boční ulice narazila na gestapáky, kteří tam stáli frontu na šnaps.
Radistka je poprosila, aby ji pustili.
Gestapáci zapomněli na šnaps a ještě dlouho ji jeden po druhém propouštěli.

Stierlitz určil polohu radistky.
Po nějaké době polohu změnil - Käthe už neležela na zádech, ale klečela u gauče...

Stierlitz a radistka Käthe si udělali večeři při svíčkách.
Stierlitz vzal krabičku bělomorek, vytáhl dvě papirosy, jednu z nich podal Käthe.
"Chceš?" zeptal se Stierlitz.
"Chci," odpověděla Käthe a zapálila si nabídnutou bělomorku nad plamenem svíčky.
"Tak jdeme?"
"Jdeme!" řekla Käthe a oba zmizeli v ložnici.
Za půl hodiny se vrátili ke stolu dojíst večeři.
"Chceš ještě?" zeptal se po chvíli Stierlitz.
"Ne," odvětila skromně Käthe, "víc než jednu krabičku denně nekouřím."

Stierlitz s Müllerem popíjeli v kanceláři arménský koňak.
Najednou zazvonil telefon.
Stierlitz zvedl sluchátko - volala Käthe z policejního velitelství. Nemohla křičet, a proto tiše šeptnula do telefonu: "Haló, to jsem já."
Opilý Stierlitz se zamračeně podíval na sluchátko, pak zabručel: "A tohle jsem já!" a zavěsil.

Po půlce Berlína byl slyšet srdceryvný křik: "Mutter! Mutter!"
"Rammsteini přijeli," pomyslel si Müller.
A jen Stierlitz věděl, že ruská radistka Käthe má právě silné porodní bolesti.

Díky trofejním bateriím Energizer vysílala radistka Käthe depeše do centra dvakrát tak rychle, než je tam mohli přijímat a dešifrovat.

"Jak krásná jsou zastavení jara!" vykřiknul Stierlitz, když posedmnácté slézal z Käthe...

"Nechte radistku na pokoji!" pravil nekompromisně Stierlitz.
"A na kterém?" ptal se zvědavě Müller.


                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2004 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2004 SLiMart