Pleischner a ti druzí

Stierlitz věděl, že bez týmu už dnes pracují jen diletanti...

Profesor Pleischner

Stierlitz přistoupil k oknu.
Kolem okna již posté proletěl profesor Pleischner.
"To nic," pomyslel si Stierlitz, "těžko na cvičišti - lehko na bojišti!"

Profesor Pleischner se po páté vrhl z okna v pátém patře.
Ampule s jedem v jeho ústech stále ne a ne prasknout...

Stierlitz seděl u okna a psal zprávu. Kolem něj neúnavně bzučela moucha.
Stierlitz se ohnal a moucha vystřelila z okna.
"Zrovinka jako profesor Pleischner!" pomyslel si Stierlitz.

"Rozpadl se," pomyslel si Stierlitz a zvedl z chodníku lebku profesora Pleischnera.

"Kde jenom může být ten prokletý jed?" tiše zaklel profesor Pleischner, když žvýkal už třetí balíček bělomorek.

Profesor Pleischner spolknul ampuli s jedem a vyskočil z okna, aby se rozbila.

Profesor Pleischner vypil jed, vyskočil z okna, za letu se zastřelil, dopadl, přejel jej náklaďák, potom tramvaj a nakonec z tramvaje vystoupil tramvaják a dorazil jej výhybkářskou tyčí.

Stierlitz kráčel po Květinové ulici. Vtom z prvního patra protějšího domu vyskočil profesor Pleischner.
Stierlitz zrychlil, ale z prvního patra sousedního domu opět vyskočil Pleischner.
Stierlitz ještě více přidal do kroku, ale ze třetího domu zase skočil Pleischner!
Stierlitz šel rychleji a rychleji a Pleischnerové skákali a skákali...

Stierlitz šel po ulici kolem domu profesora Pleischnera.
"Proč jen profesor nepřišel?" kladl si již poněkolikáté otázku.
"Proč přiletěl?"

Profesof Pleischner rozkousnul ampuli s jedem a vyskočil z druhého patra.
Stierlitz se podíval na hodinky a pravil: "Tak, Jevstignějeve, ještě dvakrát si to zkusíme a jdem na to pivo!"

Telegram od Pleischnera Stierlitzovi: "Kde je ta matrace?"

"Dobrý den, mohu se zeptat, není tohle to okno, co z něj vyskočil profesor Pleischner?"
"Ano, to je to okno."
"Jsem jeho blízký přítel."
"Výborně, pojďte dál a odložte si. Já jen odklidím z okna květináče!"

Na Květinové ulici si Stierlitz všimnul, že nějaký pes u stromu zvedl nohu.
Byla to noha profesora Pleischnera...

Stierlitz šel po ulici. Z hořících mrakodrapů padali lidé. Najednou se jednomu z nich těsně nad zemí otevřel padák.
"Hmm, Pleischner, to byl vždycky extrémista," pomyslel si Stierlitz.

Na lavičce v parku sedí dva Stierlitzové. Jeden si čmárá po zemi piškvorky, druhý kouří.
Přijdou dva Pleischnerové: "Hej, Stierlitzové, kde je tady Blumenstrasse?"
Stierlitz, který si kreslil piškvorky, nic neřekl. Kouřící Stierlitz máchl rukou nalevo.
Přijde 50 Pleischnerů a sborově se ptají, kudy do Blumenstrasse.
Stierlitz, který si kreslil piškvorky, nic neřekl. Kouřící Stierlitz máchl rukou nalevo.
Přijde tisíc Pleischnerů a opět se ptají, kde najdou Blumenstrasse.
Na to Stierlitz, který si kreslil piškvorky, máchl rukou napravo. Pleischnerové odešli.
"Poslouchej, proč jsi jim ukázal špatně cestu?" zeptal se kouřící Stierlitz druhého Stierlitze.
"Tam už je ulice úplně ucpaná mrtvolama..."


                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2004 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2004 SLiMart