Zajímavosti

Nepotkali jste Stierlitze?

Pojednání časopisu Argumenty i Fakty

Původní článek najdete na adrese:
http://www.aif.ru/online/europe/37-40/02_08.

Nedávno jsme oslavili 30. výročí vzniku oblíbeného televizního filmu "Sedmnáct zastavení jara". Tato událost byla přirozeně spojena s vydáním množství publikací, které byly věnovány jak filmu a jeho tvůrcům, tak i obecné tématice špionáže. A také, pochopitelně, hlavnímu hrdinovi Stierlitzovi.

Komu slávu a komu zapomnění...
Jedna skupinu autorů se nespokojila s oficiální verzí o plukovníkovi Isajevovi a rozšiřovali okruh možných prototypů. Poté, co nalezli více než tři agenty sovětské rozvědky, jejichž osudy byly odpovídající tomu Stierlitzovu, dospěli k názoru, že všichni jsme tak trochu Stierlitzové.

Jiní zase vypracovali v Berlíně turistickou trasu po místech bojové slávy rozvědčíka. Ovšemže neopomněli upozornit na chyby a nepřesnosti v kultovním filmu, který se, jak známo, natáčel převážně v historických částech lotyšské Rigy.

Třetí okruh autorů v seriálu spatřuje bezplatný tréninkový program přežití pro ... manažery. "Sedmnáct zastavení..." považují v podstatě za soubor psychologických postupů, které mohou být užitečné alespoň průměrně inteligentnímu člověku. Stierlitz musel totiž spolupracovat s takovými profesionálními intrikány, jako byl Müller a Schellenberg. Ze Stierlitzových zkušeností můžeme získat neocenitelné poznatky o tom, jak přežít v agresivním prostředí. Jmenujme namátkou ono pověstné "lidé si pamatují to naposledy řečené".

Čtvrtá skupina publicistů znovu otevřela otázku pomníku oblíbeného filmového hrdiny. Je pravda, že diskuse na toto téma začala v době, kdy započaly spory o tom, zda obnovit pomník Dzeržinského na náměstí Lubjanka (pozn.: Felix Edmundovič Dzeržinskij, zakladatel sovětské tajné policie, pozděli známě jako KGB. Právě sídlo KGB se nachází na moskevském náměstí Lubjanka a Dzeržinského pomník stál před ním až do roku 1991, kdy jej dav po neúspěšném puči konzervativců strhl.). V průběhu debaty padl i návrh postavit na uvolněné místo sochu Stierlitze. Vždyť právě on měl čisté ruce, chladnou hlavu a horoucí srdce. To on se stal národním idolem. A právě tady vzniká další problém: Stierlitze si bez uniformy SS lze představit jen těžko, ale v uniformě SS na podstavci ještě hůř.

Informace k zamyšlení
Jelikož sám v současnosti žiji v Německu, velmi mne zaujalo příjmení našeho skvělého rozvědčíka. Toto příjmení se totiž vyskytuje velice zřídka. Každopádně, za 20 let, co žiji v Berlíně, jsem se s ním nesetkal. A pokud jsem se ptal místních, nikdo z nich příjmení Stierlitz nikdy neslyšel.

Podle pravidel německého pravopisu se toto příjmení má psát "Stierlitz" nebo "Stierlietz". Nejpravděpodobnější se jeví jako první možnost, s čímž souhlasí i známí filologové. První část "Stier" lze přeložit jako "býk", "vůl", "býček". Mimo to, v hovorové němčině má toto slovo i několik dalších významů (ne vždy laskavých). Druhá část, přípona "-litz", se v němčině vyskytuje poměrně zřídka a v podstatě nemá žádný význam.

Jak praví legenda románu, Stierlitz pracoval v Berlíně a bydle v Babelsbergu nedaleko Postupimi. Prolistoval jsem tamní telefonní seznamy, našel jsem v nich stovky "býků", ale ani jednoho s "oháňkou" -litz. I když i tohle je pochopitelné: úkol Ústředí byl splněn, válka skončila a náš Maxim Maximovič se šťastně vrátil domů. Ačkoliv v pozdějších rozvědných aktivitách není po Stierlitzovi ani vidu, ani slechu, pro jistotu jsem mrknul ještě do telefonních seznamů několika velkých německých měst. Ale ani tam jsem příbuzné našeho Standartenführera neobjevil.

Ach, k Tobě, až k Tobě, rodný, plout...
Ve slovníku Duden Familiennamen z roku 2000, který vysvětluje původ kolem 20 tisíc německých příjmení, nalezneme Stier, Stierle, ale potom hned následuje Stiewe. Náš Stierlitz zde očividně není. Sfouknul jsem tedy prach z 33. vydání "Kdo je kdo v Německu". Ejhle, mezi položkami profesor psychiatrie Sierlin, Helm a doktor fyziky Stierstadt, W. Otto nic dalšího není. Je možné, že Julian Smjonov pojmenoval svého hrdinu podle nějakého sídla? Beru do ruky tlustý seznam všech měst a vesnic v Německu. Nutno konstatovat, že zatím žádnou obec s takovým jménem ještě nepostavili. Má zvědavost dosáhla takové míry, že jsem se šel projít po hřbitově, který leží asi půl kilometru od našeho domu. V hrobech tam leží asi desítka Müllerů, několik Bormannů a Schellenbergů, jen žádný jmenovec našeho "Justase".

A tak se mi nepodařilo navázat kontakt se Stierlitzem. A tak dál zůstává záhadou, kde a proč se vzalo takové příjmení, které možná ani není německé. Vždyť už jen tento fakt mohli misi hrdiny "Sedmnácti zastavení..." prozradit.

Je možné, že se naši čtenáři v Rakousku, Švýcarsku nebo v jiných německy mluvících oblastech už setkali s příjmením Stierlitz, které je v západní Evropě neobvyklé, ale které jsme v Rusku přijali takřka za vlastní.

Vladimir Kostin, Berlín, Německo                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2004 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2004 SLiMart