(Málem) prozrazen

Stierlitz byl často velice blízko prozrazení...

Stierlitz šel po Berlíně s buďonovkou na hlavě.
"Měl byste dodržovat přísnější konspiraci," poznamenal okolojdoucí Müller.
"Má pravdu," pomyslel si Stierlitz a nasadil si tmavé brýle.

"Stierlitzi, vy jste Žid!"
"Co to říkáte, Müllere, já jsem Rus!"
"A já Němec!!"

Stierlitz přišel do kavárny a objednal si kávu. Když ji pil, přišel k němu gestapák.
"Stierlitzi, myslím si, že jste ruský špion!"
"Jak jste na tohle přišel?"
"Když jste míchal cukr v kávě, dvakrát jste cinknul lžičkou o šálek."
Stierlitz vytáhl pistoli, gestapáka zastřelil a rychle z kavárny zmizel.
Přišel do druhé kavárny a objednal si kávu. Když ji pil, přišel k němu gestapák.
"Stierlitzi, myslím si, že jste ruský špion!"
"Jak jste na tohle přišel?"
"Když pijete kávu, necháváte lžičku v šálku!"
Stierlitz vytáhl pistoli, gestapáka zastřelil a rychle z kavárny zmizel.
Přišel do třetí kavárny a objednal si kávu. Když ji pil, přišel k němu gestapák.
"Stierlitzi, myslím si, že jste ruský špion!"
"Jak jste na tohle přišel?"
"Když pijete kávu, zavíráte pravé oko, jako kdybyste si nechával lžičku v šálku!"

Gestapáci vyšetřovali Stierlitze už třetí týden, ale stále se nedověděli nic o nové sovětské šifře. Müller nakonec navrhl, aby Stierlitze nechali v mučírně samotného a skrytým průzorem sledovali, jak se zachová.
Když se tak stalo, zeptal se Müller pozorovatele: "Tak co dělá Stierlitz?"
"Stojí u zdi," odpověděl pozorovatel, "bije hlavou o zeď a křičí: ´Maxime, proboha, musíš si na tu blbou šifru vzpomenout nebo tě tady utlučou!!´"

"Stierlitzi, na kufru ruské radistky jsou otisky! vašich prstů. Jak mi to vysvětlíte?!"
"Nebuďte tak úzkoprsý, Müllere! Mít špinavé ruce přece není zločin!" odpověděl smířlivě Stierlitz.

Jednou se u Stierlitze doma pokazil splachovač a Stierlitz musel zavolat instalatéra. Místo něj však přišel Müler v převleku. Odstranil závadu a Stierlitz mu dal tři rubly od cesty.
"Ha! Teď jsem vás nachytal Stierlitzi! Pravý árijec by dal marky, třeba v šecích!" zvolal Müller.
"Promiňte, Gruppenführere, ale jsem na mizině, tak jsem si musel půjčit od ruské radistky, " klidně odpověděl Stierlitz.

"Kde jste se naučil tak dobře řídit?" zeptal se jednou Stierlitze Müller.
"Ve Svazarmu," odpověděl Stierlitz a zamyslel se, zda na sebe něco neprořekl.

Stierlitz zaslal na Ústředí depeši bez šifrování.
Za pět minut k němu dobytu vtrhli esesmani.
"Apríl! Apríl!" smál se Stierlitz. Esesáci pochopili žert a smáli se také, zato v Ústředí se v ten moment mohli potrhat smíchy.

"Tak jsme vás nachytali, Stierlitzi, vaše otisky prstů jsem nalezli na zadnici té ruské pianistky Käthe!" pravil vítězoslavně Müller.
"Müllere, radši se neptám, jak jste je tam našel," odpověděl klidně Stierlitz.

...a jeden podobný:

Bormann se ptal Stierlitze: "Jak mi vysvětlíte, že jsme našli otisky vašich prstů na zadnici Evy Braunové?"
"A jak vysvětlíte, milý Bormanne, že jste je tam objevil?" opáčil s ledovým klidem Stierlitz.
"Stierlitzi, já vždycky říkal, jaká je to škoda, že nepracujete pro mne!" pravil smutně Bormann.


                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2004 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2004 SLiMart