(Málem) prozrazen

Stierlitz byl často velice blízko prozrazení...

"Nějak si, Stierlitzi, nemohu zvyknout, že jste ruským špionem," řekl Bormann.
"Co je na tom zvláštního," odvětil Stierlitz, "Lenin, například, byl německým."

"Heil Hitler!" zvolal Stierlitz při vstupu do Müllerovy kanceláře. "Stierlitzi," odvětil podrážděně Müller, "jestli se neodnaučíte ten ruský přízvuk, napíšu na vás stížnost do redakce Sovětské kultury!"

Müller potká Stierlitze a povídá mu: "Zítra je komunistický subotnik, účast povinná." Stierlitz odvětil "Ano" a okamžitě pochopil, že se právě prozradil.
Nedbaje překvapeného Müllerova výrazu, sedl si ke stolu a napsal: "Já, standartenführer Stierlitz, jsem sovětským rozvědčíkem."
Müller si tento raport přečetl a zavolal Bormannovi: "Martine, přijďte se podívat, co si vaši lidé nevymyslí, aby nemuseli na subotnik!"

Stierlitz obvykle slavil svátek 23.února tak, že si oblékl rubašku, vypil láhev vodky a hrál na harmoniku. Jednou při této příležitosti vyrazil do jedné z berlínských pivnic, kde zastihl několik gestapáků, které donutil pochodovat a zpívat revoluční písně.
Sotva přišel domů, uvědomil si, jak blízko byl toho dne k prozrazení.

Potká Müller Stierlitze: "Mám pro vás dvě zprávy - špatnou a velmi špatnou. Kterou mám začít?"
"Co se dá dělat, začněte špatnou."
"Ruská radistka všechno přiznala!"
"A ta velmi špatná?"
"Nepřiznala to nám, ale vaší ženě!"

23.února si Stierlitz vzal svoji starou oblíbenou buďonovku, do rukou uchopil velkou rudou vlajku a zpívaje revoluční písně vyrazil k říšskému kancléřství. Toho dne byl tak blízko k prozrazení, jako ještě nikdy předtím.

Müller sestavuje Stierlitzův kádrový dotazník.
Müller: "Věk?"
Stierlitz: "Kolik byste mi tipoval let?"
Müller: "Doživotí."

Stierlitz se 1.dubna rozhodl Müllera pořádně napálit aprílem: "Müllere, víte o tom, že jsem sovětským agentem?"
"Nevím," napálil Müller Stierlitze.

Stierlitz šel po silnici a potkal Müllera.
"Heil Hitler!" pozdravil Stierlitz.
Müller beze slova spadl do příkopu.
"Fanatik," pomyslel si Stierlitz a srovnal si na hlavě buďonovku.

"Jaká je Vaše oblíbená komedie?" otázal se Bormann Stierlitze.
"Volha - Volha," odpověděl Stierlitz, ale rychle se opravil: "Volkswagen - Volkswagen."


                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2004 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2004 SLiMart