Rukověť rozvědčíka

Stierlitz pracoval tak nenápadně, že o tom často sám nevěděl.

Stierlitzovi nedošel dopis z Ústředí.
Přečetl si ho ještě jednou, ale stejně mu nedošel.

Stierlitz vykopl dveře a po špičkách se plížil k zamyšlenému Bormannovi.

Stierlitz dostal zprávu z Moskvy. Přečetl ji, poté papírek spálil, plivl na podlahu a vysmrkal se do záclony.
Zpráva zněla: "Úkol úspěšně splněn, můžete se trochu uvolnit."

Stierlitz šel do jednoho berlínského baru na pátou konspirační schůzku se svojí manželkou.
Už čtyřikrát ji přivezli ze Sovětského svazu, přes frontovou linii a troje hranice, a pokaždé se ukázalo, že to není jeho žena.

Stierlitz přišel ke konspiračnímu bytu a spatřil na parapetu 36 žehliček.
Z toho Stierlitz správně pochopil, že je konspirace prozrazena.

Stierlitz přišel ke konspiračnímu bytu a uviděl na parapetu 38 žehliček.
"Konspirace je prozrazena," pomyslel si Stierlitz, "čtyři žehličky chybí."

Stierlitz přišel k mrtvé schránce a našel na ní nápis ´Mrtvá schránka odhalena´.
"Ano, byla odhalena," pomyslel si Stierlitz. "Ještě ráno tady byl jenom nápis ´Mrtvá schránka´."

Stierlitz šel na konspirativní schůzku se spojkou.
Bez problémů ji v davu poznal - v Sovětském svazu byl toho času nedostatek mýdla.

Stierlitz miloval chladné zbraně.
Bylo to to nejlepší, co si mohl přiložit na čelo při kocovině.

Stierlitz věděl, že válka skončila.
Pouze nevěděl, kde.


                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2004 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2004 SLiMart