Rukověť rozvědčíka

Stierlitz pracoval tak nenápadně, že o tom často sám nevěděl.

Stierlitz seděl u stolu a pomalu přežvykoval telegrafní pásku.
"Ještě zbývá 25 metrů," pomyslel si Stierlitz.
Páska byla vyloženě nechutná, ale Stierlitz neměl jinou možnost, jak zničit depeši z Ústředí.

Všechny Stierlitzovy šifry byly tak tajné, že ani "%ebu ti matku!" nikdo nemohl rozluštit.

Stierlitz kráčel temnými uličkami.
Na paty se mu pověsili dva esesáci.
Netušili, že Stierlitz rád hraje DOOM...

Stierlitz pečlivě utřel záchodovou mísu toaletním papírem, aby nezanechal otisky.
Z toho samého důvodu také potřebu vykonal, aniž by si sundal kalhoty...

Stierlitz uměl číst už dávno.
Bylo to tak dávno, že to Stierlitz už zapomněl.

Stierlitz jel po dálnici Berlín - Mnichov. Cesta byla rovná, jako když střelí.
Rozvědčíkova ruka pevně svírala volant, oči hleděly vpřed, ve tváři nebylo ani stopy po nějakých emocích.
Stierlitz spal, spal s otevřenýma očima. tento zvyk si vypracoval za dlouhá léta práce u rozvědky. Spal, ale věděl, že se za tři hodiny a dvanáct minut probudí, aby přibrzdil a zajel k první benzínové pumpě.

Znenadání ve městě zmizel tvrdý alkohol a Stierlitz pochopil, že tentokrát z Ústředí posílají Jelcina...

A tak již třetím rokem seděl Stierlitz u stolku a čekal na vrchního.
Byl to zvyk, který v něm vypracovali vrchní.

Stierlitze na základě supertajného příkazu z Ústředí vysadili s padákem nad územím Antarktidy, aby zde prozkoumal maskovanou německou základnu.
Jako vždy, Stierlitz se zodpovědně pustil do práce. Už poněkolikáté procházel Antarktidu křížem krážem. Instinkt rozvědčíka mu napovídal, že základna je tady, někde blízko!
Snad posté procházel kolem dvou srstí obrostlých tvorů, kteří stále skákali do moře a lovili ryby.
"Tučňáci!" pomyslel si Stierlitz.
"Pobudeš tu rok a taky z tebe bude tučňák!" pomysleli si Müller a Bormann.

Stierlitz jel ve své mercedesce, když t náhle na semaforu skočila červená.
"Müller zas provokuje," pomyslel si Stierlitz. Instinkt rozvědčíka zapracoval a Stierlitz se rozjel až na zelenou.


                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2004 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2004 SLiMart