V týlu nepřítele

Stierlitz měl přátele i mezi nepřáteli...

Bormann šel po chodbě říšského kancléřství a uviděl u jedněch dveří Stierlitze skloněného ke klíčové dírce.
"Co tady děláte, Stierlitzi?" zeptal se Bormann.
"Čekám na tramvaj," odvětil Stierlitz.
Bormann pokrčil rameny a šel dál. Když se po pěti minutách vracel zpět, Stierlitz byl pryč.
"Tramvaj zřejmě už jela," řekl si Bormann a šel dál.

Ke Stierlitzovu domu přijel automobil. Z vozu vystoupili tři gestapáci a začali bušit na dveře.
"Nikdo není doma," zavolal na ně z okna Stierlitz.
Gestapáci se otočili a odjeli.
Tímto způsobem je Stierlitz vodil za nos už pátý měsíc.

... a máme tady mutaci:

Několik esesmanů přijelo ke Stierlitzovi domů a začalo bouchat na dveře. "Stierlitzi, otevřete!"
"Nikdo není doma!" zavolal na ně z bytu Stierlitz.
"A kdo to tedy hovoří?"
"Hovoří Rádio Berlín. Je právě 15 hodin berlínského času."
Esesmani nasedli zpět do automobilů a odjeli.
A tak je Stierlitz vodil za nos už třetí měsíc...

Stierlitz obědval v důstojnické jídelně.
Vtom jeden opilý důstojník vykřikl: "Všechny Rusy bych pověsil na pouličních lampách!" a podíval se významně na Stierlitze.

V říšském kancléřství rozdávali boty Adidas. V čele fronty stáli Bormann a Himmler a tiše spolu rozmlouvali.
Náhle přiběhl Stierlitz, oba odstrčil a vzal si pár bot.
Údiv Bormanna neznal hranic - nevěděl, že nositelé titulu Hrdina Sovětského svazu jsou obsluhováni přednostně.

Stierlitzovi někdo zazvonil u dveří, toho večera už po pětašedesáté.
Stierlitz se podíval do kukátka a uviděl za dveřmi Eichmanna.
"Jak dlouho, ty fašounský sadisto, budeš rušit můj spánek?" pomyslel si Stierlitz.
"Jak dlouho, ty ožralé ruské prase, budeš dřepět v mém bytě?" pomyslel si Eichmann.

Stierlitzovi přišla upomínka z gestapa: pokud nezaplatí účet za elektřinu, odpojí mu ilegální vysílačku.

Müller uslyšel za oknem kroky. "Kdo je to?" otázal se.
"Déšť," odvětil Stierlitz a zabubnoval prsty na sklo.

Himmler vyzve svého podřízeného: "Řekněte dvouciferné číslo!"
"45."
"A proč ne 54?"
"Protože 45!"
Himmler si píše do dokumentů "nordický charakter" a pozve dalšího.
"Řekněte dvouciferné číslo!"
"28."
"A proč ne 82?"
"Možná, že 82 je taky hezké číslo, ale 28 je lepší!"
Himmler si píše do dokumentů "charakter blízký nordickému" a pozve dalšího.
"Řekněte dvouciferné číslo!"
"33."
"A proč ne.. aha, to jste vy, Stierlitzi!"

Důstojníci říšského velení jezdili po berlínských ulicích pomalu a opatrně, protože znali úsloví "Každý Rus jezdí jako blázen."
Jenom standartenführer von Stierlitz jezdil ve svém mercedesu strašlivou rychlostí, děsíc kočky a policisty.
Nikoho ani nenapadlo, aby Stierlitze obvinil z toho, že jezdí rychle a proto je ruským špionem, protože to přísloví všechny naučil on.


                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2004 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2004 SLiMart