Zamyšlení

Stierlitz se rád zamyslel...

Stierlitz šel noční ulicí, když náhled uviděl několik esesmanů.
"To jsou Bormannovi muži," pomyslel si a sáhl pod kabát pro pistoli. Nahmatal však pouze cosi měkkého a teplého.
"To je můj konec," pomyslel si Stierlitz. "A kde je ta pistole?"

Stierlitz přišel do lesa.
Hledal pod duby, ale žádné houby nenašel. Hledal pod břízami, ale žádné houby nenašel.
Náhle zakopl a upadl do závěje.
"Zřejmě není sezóna," pomyslel si Stierlitz.

Stierlitz přistoupil ke dveřím a tiše je otevřel. Světlo se rozsvítilo. Stierlitz dveře zavřel - a světlo zhaslo.
Stierlitz znovu otevřel dveře - světlo se rozsvítilo. Opatrně dveře zavřel - světlo zhaslo.
Stierlitz velmi opatrně otevřel dveře - světlo se rozsvítilo. Dveře zavřel - světlo zhaslo.
"Lednička," pomyslel si Stierlitz.

Stierlitz přistoupil ke dveřím Bormannovy kanceláře a zlehka zaklepal. Dveře zůstaly zavřené.
Stierlitz tedy zaklepal silněji. Stejný výsledek.
Stierlitz se rozběhl a vší silou vrazil do dveří. Dveře se neotevřely.
"Zamčeno," pomyslel si Stierlitz.

... moment, to ještě není všechno:

Stierlitz strčil rukou do dveří. Dveře se ani nehnuly.
Stierlitz do nich strčil ramenem, dveře se ani nehnuly.
Stierlitz s rozběhem vrazil do dveří. Dveře se ani nehnuly.
"Zamčeno!" blesklo hlavou zkušenému rozvědčíkovi.
A jen vševědoucí Müller věděl, že se dveře otevírají na druhou stranu.

Stierlitz přišel ke své kanceláři a na dveřích uviděl cedulku: "Rezidence sovětské rozvědky".
"Glasnosť," pomyslel si Stierlitz.

Vyšel Stierlitz z baru a opřel se o tváří o zeď.
"Zajímalo by mě, proč tady mají zdi z asfaltu," pomyslel si Stierlitz.

Stierlitz se procházel po Friedrichstrasse v nové uniformě rudoarmějce.
Náhle kolem projelo několik gestapáků na motocyklech.
"Rockeři," pomyslel si Stierlitz.
"Punker," pomysleli si gestapáci.

Stierlitz šel s ruskou radistkou lesem.
Náhle se ozval výstřel a zkrvavená radistka padla k zemi.
Stierlitz se otočil nalevo - nikoho neviděl. Otočil se napravo - nikoho neviděl.
"Asi se mi to jenom zdálo," pomyslel si Stierlitz.

Bormann šel kolem říšského kancléřství, když mu náhle spadla na hlavu cihla.
"To se mi stalo poprvé," pomyslel si Bormann.
"To se ti stane podruhé," pomyslel si Stierlitz a sáhl po další cihle.


                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2004 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2004 SLiMart