Zamyšlení

Stierlitz se rád zamyslel...

Stierlitz běžel po chodbě. Müller mu nastavil nohu a Stierlitz upadl.
"Ty hajzle!" pomyslel si Stierlitz.
"Kdo vám dovolil mi tykat?!" okřikl jej Müller.

Stierlitz kráčel po chodbě. Proti němu pospíchal Müller.
Ve Stierlitzovi byla malá dušička. Müller jej však minul, aniž by se zastavil.
"To bylo o fous!" pomyslel si Stierlitz.
"Já ti dám o fous!" pomyslel si Müller.

Stierlitz našel na ulici odjištěný granát.
"Granát," pomyslel si Stierlitz.
"Stierlitz!" pomyslel si granát a raději se zajistil.

Stierlitz našel Müllera v kaluži krve.
"Sebevražda," pomyslel si Stierlitz.
"Stierlitz," pomyslela si sekyra trčící s Müllerovy hlavy.

V té nejtemnější temnotě začali Stierlitzovi běhat mravenci po zádech.
"Zajímavé, vši, nebo blechy?" pomyslel se Stierlitz.

"Ano," pomyslel si Stierlitz.
"Proč jsem myslel zrovna ano?
" "Proč jsem vůbec myslel?"

Stierlitz jel po Fridrichstrasse, když tu uviděl člověka v dlouhém rudoarmějském kabátě s buďonovkou na hlavě, jak laxně bije kolemjdoucí šavlí vzor 1911.
"Spojka!" pomyslel si radostně Stierlitz.

Stierlitz uviděl šikmou věž.
"Pisa," pomyslel si Stierlitz.
"Nechlastej tolik," pomyslela si věž.

Müller sebou naposledy škubnul a zůstal nehybně ležet v kaluži krve.
"Ať si myslí, že se udusil," pomyslel si Stierlitz a hodil obloukem sekyru do křoví.

Stierlitz se probudil po bouřlivé oslavě a spatřil svého bratra - dvojče.
"Zrcadlo," pomyslel si Stierlitz.
"Nepoznal mě, kurva jedna!" urazil se Stierlitzův bratr.


                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2007 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2004-07 SLiMart