Zamyšlení

Stierlitz se rád zamyslel...

Stierlitz opatrně vstoupil do Bormannovy kanceláře. Když zjistil, že v místnosti nikdo není, přistoupil k ohnivzdorné skříni, ve které Bormann uschovával tajné dokumenty.
Stierlitz udeřil do skříně zleva, ale skříň se neotevřela.
Stierlitz udeřil zprava, ale skříň se neotevřela.
Stierlitz vzal skříň a vší silou s ní udeřil o zem. Skříň se neotevřela.
"Patrně je zamčená," pomyslel si Stierlitz a sáhl do kapsy pro klíč.

Stierlitzi vletěla do zátylku kulka.
"Tříštivá," blesklo mu hlavou.

Stierlitz dlouho upřeně hleděl na tečku.
Poté dlouho upřeně hleděl na druhou tečku.
"Dvojtečka," pomyslel si Stierlitz.

Stierlitz šel po ulici a uviděl autobus s tykadly.
"Trolejbus," pomyslel si Stierlitz.
"Sám jsi trolejbus!" odfrkl autobus s tykadly.

Stierlitz šel po chodbě.
"Vždyť to jde Stierlitz," pomyslel si Müller.
"Vždyť to jdu já," pomyslel si Stierlitz.

Stierlitz se zamyslel.
Zalíbilo se mu to - rozhodl se zamyslet ještě jednou.

Stierlitz šel po lese a uviděl muže s klacky.
"Lyžaři," pomyslel si Stierlitz.
"Stierlitz," pomysleli si rybáři.

V pondělí poslali Stierlitze na popravu.
"To ten týden začíná," pomyslel si Stierlitz.

Stierlitz šel po lese a v dutině stromu uviděl dvě velké žluté oči.
"Datel," pomyslel si Stierlitz.
"Sám jsi datel," pomyslel si Bormann.

Stierlitz šel noční ulicí, když uviděl proti sobě dvě prostitutky.
"Prostitutky," pomyslel si Stierlitz a obloukem se jim vyhnul.
"Stierlitz," pomyslely si prostitutky a obloukem se mu vyhnuly.


                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2007 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2004-07 SLiMart